integritetspolicy/ Bokningsvillkor

Integritetspolicy för Swedemarine Production AB

– Utbildningar inom båt och förarskoter

Vi på Swedemarine Production AB värnar om din integritet och följer strikta riktlinjer för att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar personlig information i samband med våra utbildningar inom båt och förarskoter. Vi följer tillämplig lagstiftning om dataskydd, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

1. Insamling av personlig information

Vi kan samla in personlig information om eleverna på följande sätt:

a. Information som tillhandahålls av eleverna: Vid registrering och ansökan om våra utbildningar kan vi be om personuppgifter såsom namn, adress, kontaktuppgifter, födelsedatum och personnummer. Denna information behövs för att kunna registrera eleverna och utfärda behörighetsbevis eller certifikat.

b. Information som samlas in automatiskt: Vi kan automatiskt samla in viss information när eleverna interagerar med våra digitala plattformar och webbplatser. Detta kan inkludera IP-adresser, enhetsinformation, webbläsartyp och beteendemönster. Vi använder cookies och liknande tekniker för att samla in denna information.

2. Användning av personlig information

Vi använder den insamlade personliga informationen för följande ändamål:

a. Registrering och administration av utbildningar: Vi använder personuppgifterna för att registrera eleverna i våra utbildningsprogram och administrera deras närvaro och framsteg under kursens gång.

b. Kommunikation och support: Vi kan använda kontaktuppgifterna för att kommunicera med eleverna angående utbildningsrelaterad information, meddelanden, uppdateringar och support.

c. Uthämtning av behörighetsbevis och certifikat: Vi kan använda personuppgifterna för att utfärda behörighetsbevis eller certifikat till eleverna efter avslutad utbildning.

d. Uppfyllande av rättsliga skyldigheter: Om det krävs enligt lag kan vi använda och lämna ut personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, till exempel i enlighet med myndighetskrav eller rättsliga processer.

3. Delning av personlig information

Vi delar endast personlig information med tredje parter i följande situationer:

a. Tredjepartsleverantörer: Vi kan dela personlig information med noga utvalda tredjepartsleverantörer som hjälper oss att utföra våra tjänster, såsom IT-leverantörer och systemadministratörer. Dessa leverantörer behandlar informationen enligt våra instruktioner och i enlighet med gällande dataskyddslagar.

b. Lagkrav och skydd av rättigheter: Vi kan dela personlig information om det krävs enligt lag eller om vi anser att sådan åtgärd är nödvändig för att skydda våra rättigheter, säkerhet eller egendom, samt för att uppfylla rättsliga förfaranden eller krav från myndigheter.

4. Säkerhet och lagring av personlig information

Vi vidtar rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den personliga informationen mot oavsiktlig förlust, obehörig åtkomst, användning, ändring och avslöjande. Vi behåller personuppgifterna så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges i denna policy, eller enligt gällande lagstiftning.

5. Dina rättigheter

Som registrerad har du vissa rättigheter gällande dina personuppgifter. Det inkluderar rätten att begära tillgång till, rättelse, radering, begränsning av behandling samt dataportabilitet av dina personuppgifter. Om du vill utöva dessa rättigheter eller om du har frågor eller klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter, kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges längst ner i denna policy.

6. Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan och eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar policyn för att hålla dig informerad om eventuella ändringar.

7. Kontaktinformation

Om du har några frågor, begäranden eller klagomål gällande denna integritetspolicy eller vår hantering av personuppgifter, kan du kontakta oss på följande sätt:

Postadress: Swedemarine Production AB, Rörängsvägen 19, 185 41 Vaxholm E-post: info@swedemarine.se Telefon: + 46 70 316 19 19

Denna integritetspolicy uppdaterades senast: 2023-05-22

Bokningsvillkor

Bokning av kurs
Intresseanmälan samt bokning av våra kurser gör du på hemsidan, via mail, eller genom att ringa oss. Vi skickar en bekräftelse till dig inom 24 timmar.

Betalning
När du bokat din kurs skickar vi en faktura för din beställning. Det sker normalt inom en vecka efter din anmälan. Du har 30 dagar på dig att betala. Skulle kursstart ske inom färre dagar justerar vi betalningsvillkoren så att din faktura betalas innan kursstart. Fakturan kommer via mail. Påminnelseavgift och räntekostnader tillkommer på för sent betalade fakturor.

Avbokning
Skulle du behöva avboka din kurs utgår en administrationsavgift på 300 sek. Avbokar du tidigare än 14 dagar före kursstart får du hela avgiften tillbaka (förutom administrationsavgiften). Vid sjukdom får du mot uppvisande av läkarintyg också tillbaka din kursavgift. Avbokar du senare än sju dagar före kursstart betalas inte kursavgiften tillbaka. Vi kan inte återbetala beställd och utdelad kurslitteratur.

Boka om
Vill du byta kursdatum av personliga skäl gäller avbokningsreglerna ovan. Du kan även överlåta en plats på kursen till någon annan. Detta ska anmälas till Swedemarine innan kursstart.

Ångerrätt
Räknat från när du gjort din beställning har du inom 14 dagar, enligt distansavtalslagen, rätt att ångra din bokning. Skulle det vara färre än 14 dagar till din kursstart har du ångerrätt fram till dagen innan kursstart. Kontakta oss via mail eller telefon om du ångrar din bokning. Att utebli från kursen utan att meddela oss innan ger dig, enligt distansavtalslagen, inte rätt att slippa betala och du debiteras med full kursavgift.

Återbetalning
Är du enligt berättigad till återbetalning genom för vi den inom fem vardagar.

Inställd kurs
Vid för få anmälda kan vi komma att ställa in en kurs och i stället erbjuda anmälda elever att gå ett annat datum.